badania MMA

Mieszanki Mineralno-Asfaltowe
badamy zgodnie z normą:

^

PN-EN 12697

Mieszanki mineralna – asfaltowe- Metody badań mieszanek mineralno – asfaltowych na gorąco

Zgodnie z ta normą wykonujemy:

 • badania zawartości lepiszcza asfaltowego
 • badanie uziarnienia
 • badanie gęstości
 • badanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
 • badanie zawartości wolnych przestrzeni
 • badanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem
 • badanie wrażliwości na działanie wody
 • spływność lepiszcza
 • penetracja próbek sześciennych lub Marschalla
 • badanie koleinowania
 • oznaczenie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie
 • penetracja dynamiczna
 • badanie sztywności i zmęczenia
 • badanie IT-CY
 • wykonanie odwiertów rdzeniowych
 • badanie zagęszczenia i zawartości wolnych przestrzeni w warstwie
 • badanie sczepności międzywarstwowej

  Laboratorium zajmuje się prężnie projektowaniem MMA, wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji, badaniami do ZKP, obsługą wytwórni mas bitumicznych, diagnostyką nawierzchni oraz ocenami technicznymi nawierzchni. Badania typu projektowane są zgodnie z WT-2 2014 „Mieszanki mineralno – asfaltowe”

  Wykonujemy również badania lepiszczy asfaltowych oraz emulsji kationowych w pełnym zakresie normy PN-EN 12591 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltów drogowych”, PN-EN 14023 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami”, PN-EN 13924-2 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych — Część 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe”,  PN-EN 13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”

  Pomiary Georadarem

  W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na badania i pomiary nieinwazyjne w problematyce diagnostyki nawierzchni wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom oferując badania metodą georadarową. Zaletą tych badań jest ich nieinwazyjność kompatybilna z pomiarami FWD, mobilność i wysoka wydajność zachowując jednocześnie dużą precyzję i dokładność wykonywanych pomiarów. Dodatkową zaletą jest cena i szybkość tego typu badania dzięki której, w krótkim czasie i z dużą dokładnością określamy struktury warstw nawierzchni i elementów się w niej znajdujących np. kotew i dybli.

  Szybki kontakt

  Zadzwoń do nas

  +48 725 140 878

  lub napisz

  sekretariatslawex@gmail.com

  Lokalizacja

  SŁAWEX – Laboratorium Drogowe Sp. z o.o.
  ul. Niżańska 89A
  39-460 Nowa Dęba
  NIP: 867-226-08-52

  Dane kontaktowe

  Dawid Litwin, Dyrektor Laboratorium
  tel. +48 500 774 610

  Gabriela Gąsiorowska, Kierownik Laboratorium
  tel. +48 725 375 383

  Sekretariat
  tel. +48 725 140 878