Odwierty geologiczne i geotechniczne

Jedną z głównych gałęzi naszej działalności
jest geotechnika i geologia inżynierska.

Oferujemy profesjonalną obsługę na każdym etapie inwestycji przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń pomiarowych zachowując przy tym reżimy czasowe i jakościowe.  Dzięki zapleczu sprzętowym jakim dysponujemy oferujemy min. kompleksowe rozpoznanie korpusu drogowego celem wykonania Projektu wzmocnienia nawierzchni. Prężny zespół geo­lo­gów z wieloletnim doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa­nia, wykonuje wszystkie geotechniczne badania terenowe  jak również prace dokumentacyjne takie jak:

^

Opinia geotechniczna

^

Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego

^

Projekt Geotechniczny

^

Projekt Robót Geologicznych

^

Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska

^

Dokumentacja Hydrogeologiczna

^

Oceny geologiczne i geotechniczne

Wykonujemy wiercenia rdzeniowe jak również sznekowe, w trakcie wierceń pobieramy próbki wszystkich klas i kategorii w tym A1 włącznie. Nowoczesny sprzęt min. sonda CPT-u pozwala nam precyzyjnie określić parametry fizyko-mechaniczne w warunkach in situ.  Badania i opracowania wykonujemy dla obiektów budowlanych każdej z trzech kategorii geotechnicznych. Rozpoznanie przez nas warunków geologiczno-inżynierskich odbywa się zgodnie z z aktualnym Prawem Geologicznym i Górniczym z dnia 9 czerwca 2011 r., obowiązującymi normami, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r.: w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz Eurokod 7.

Badania i pomiary geotechniczne prowadzimy również dla budownictwa jednorodzinnego.

Szybki kontakt

Zadzwoń do nas

+48 725 140 878

lub napisz

sekretariatslawex@gmail.com

Lokalizacja

SŁAWEX – Laboratorium Drogowe Sp. z o.o.
ul. Niżańska 89A
39-460 Nowa Dęba
NIP: 867-226-08-52

Dane kontaktowe

Dawid Litwin, Dyrektor Laboratorium
tel. +48 500 774 610

Gabriela Gąsiorowska, Kierownik Laboratorium
tel. +48 725 375 383

Sekretariat
tel. +48 725 140 878