OFERTA LABORATORIUM drogowe SŁAWEX

BADANIA TERENOWE

Pomiary płytą  statyczną VSS, sondowanie DPL, DPM, DPH, CPT-u, SLVT, badania płytą dynamiczną, cylindrem wciskanym, objętościomierzem piaskowym.

BADANIA BETONU

Badania świeżej mieszanki betonowej poprzez jej zaprojektowanie, kontrole produkcji jak i kontrolę jakości na budowie. Badania stwardniałego betonu w pełnym zakresie normy PN-EN 206-1. Projektowanie i kontrolę mieszanek związanych spoiwem.

BADANIA Gruntów i kruszyw

Badania gruntów i kruszyw wg. polskich i europejskich norm w oparciu o najnowsze Wytyczne Techniczne.

Geologia i geotechnika

Opracowywanie Ocen Geologicznych, Opini Geotechnicznych, Dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, PRG, Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich. Wykonywanie rozpoznania gruntów przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu wiertniczego i sondy CPT-u.

Diagnostyka budowli

Ocena konstrukcji budowlanych przy użyciu badań niszczących, częściowo niszczących oraz nie niszczących i laboratoryjnych w każdej fazie eksploatacji.

Diagnostyka nawierzchni. Pomiary równości podłużnej (IRI) oraz poprzecznej

Kompleksowa diagnostyka nawierzchni drogowych, której dokonujemy przy pomocy nowoczesnych, wydajnych i nieinwazyjnych systemów pomiarowych. Pomiary Georadarem, IRI, SRT, TWO, MTD, Koleiny, FWD, HWD, planografem cyfrowym.

Projekty wzmocnienia konstrukcji nawierzchni

Na podstawie samodzielnie przeprowadzonych badań geotechnicznych, FWD , IT-CY  precyzyjnie projektujemy wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w oparciu o sprawdzone i nowoczesne metody wg. obowiązujących wytycznych.

ZKP i badania typu

Zajmujemy się również wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji, badaniami do ZKP, obsługą wytwórni mas bitumicznych.

Badania MMA

Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w pełnym zakresie normy PN-EN 12697. Badanie lepiszczy i emlusji.

Badania WODY I ścieków

Kompleksowa analiza wody i ścieków w tym ścieki komunalne, przemysłowe i osady ściekowe.

Geodezja

Kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne

Szybki kontakt

Zadzwoń do nas

+48 725 140 878

lub napisz

sekretariatslawex@gmail.com

Lokalizacja

Laboratorium Drogowe SŁAWEX
ul. Niżańska 89A
39-460 Nowa Dęba
NIP: 793-144-90-42

Dane kontaktowe

Sławomir Kurdziel, właściciel
tel. +48 663 066 655

Dawid Litwin, kierownik laboratorium
tel. +48 500 774 610

Sekretariat
tel. +48 725 140 878