telefon: +48 663 066 655 lub +48 693 260 909

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:


W naszej ofercie znajdą Państwo :


 • badania typu MMA,

 • pomiary nośności i zagęszczenia konstrukcji drogowych
  (VSS, Proctor, cylinder wciskany, sonda, objętościomierz wodny, piaskowy, płyta dynamiczna)

 • pomiary równości planografem i profilografem laserowym (wskaźnik IRI),

 • pomiary szorstkości nawierzchni i oznakowania poziomego urządzeniami SRT oraz TWO (pomiar współczynnika tarcia),

 • badania gruntów, kruszyw, betonów, mieszanek betonowych oraz mineralno-asfaltowych, soli, farb, mikrokulek,

 • pomiar ugięć nawierzchni ugięciomierzem dynamicznym FWD Dynatest wraz z wyznaczeniem modułów sztywności przy pomocy programu Elmod.  Wyznaczanie parametrów modelu nawierzchni drogowej z dynamicznych badań FWD oraz ocena stanu nawierzchni

 • badania wody i ścieków

 • badania geotechniczne i geologiczne wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich

 • sondowania CPTU pozwalające na precyzyjne określenie paremtrów gruntu in situ


Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.