telefon: +48 663 066 655 lub +48 693 260 909

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:


W naszej ofercie znajdą Państwo :


  • badania typu MMA,

  • pomiary nośności i zagęszczenia konstrukcji drogowych
    (VSS, Proctor, cylinder wciskany, sonda, objętościomierz wodny, piaskowy, płyta dynamiczna)

  • pomiary równości planografem i profilografem laserowym (wskaźnik IRI),

  • pomiary szorstkości nawierzchni i oznakowania poziomego urządzeniami SRT oraz TWO (pomiar współczynnika tarcia),

  • badania gruntów, kruszyw, betonów, mieszanek betonowych oraz mineralno-asfaltowych, soli, farb, mikrokulek,

  • wideorejestracja i fotorejestracja korytarza drogi,

  • badania wody i ścieków

  • inne.


Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.